Daha İyi Bir Geleceğe
Sahip Olabilmemiz İçin,
SÜRDÜRÜLEBİLİR DÜŞÜN!

Kendinizi Sürdürülebilirlik Bilimi ve Teknolojisinin
Uygulandığı Projelerin Aydınlık Dünyasına Bırakın

ÇEVRESEL ETKİ VE İLERLEMELERİN ÖLÇÜLMESİ

Karbon ayak izi, su ayak izi ve yaşam döngüsü analizinizi yaptırarak çevresel etkilerinizi tespit edebilir, yaptığınız iyileştirmelerin sonuçlarını değerlendirecek raporlar ile ilerlemelerinizi analiz edebilirsiniz.

Karbon Ayak İzi

Uluslararası standartları kullanarak sera gazı emisyonlarınızı raporlandırın. ISO 14067 Ürün Karbon Ayak İzi ve 14064 Kurumsal Karbon Ayak İzi Standartlarına uygun hesaplamalar yaptırabilirsiniz.

Su Ayak İzi

Kuruluşunuzun su kullanımını yerel su kıtlığı ve kalitesi sorunlarına karşı kontrol edin, su riskinin tedarik zincirinizdeki durumunu ve karlılığı nasıl etkileyebileceğini gözlemleyin.

ISO 14046 Standardına uygun olarak hesaplanan Su Ayak İzi miktarınıza bağlı olarak, ekosistem odaklı uygulamalar geliştirin. Böylece su kaynaklarınızı sürdürülebilir hale getirerek yaşanabilecek su kıtlığının önüne geçin.

Yaşam Döngüsü Analizi

ISO 14040, 14044 ve 14071 Standartları çerçevesinde çalışma tasarım parametrelerinizi belirleyin ve ürününüzün “beşikten mezara” olacak şekilde Yaşam Döngüsü Analizini (LCA) raporlandırın.

Ürün hakkında analiz yapılırken, mevcut üretim prosesini de değerlendirerek prosesin üretim verimine dolaylı ve doğrudan etkilerinizi gözlemleyin. Tüm bunlara ek olarak; ürününüz ve prosesiniz ile ilgili yaptığınız Ar-Ge çalışmalarınız varsa, bu çalışmaların sonuçları ile alakalı yaşam döngüsü analizi yaptırarak karşılaştırmalı iddialarda bulunabilirsiniz.

Ekibimiz, Yaşam Döngüsü Analizini yazılım kullanarak yapmaktadır.

Çevresel Ürün Beyanı (EPD): ISO 14040 Standart Serisinin sınırlarına bağlı kalınarak ISO 14025 Standardına uygun şekilde ürününüzün çevre performansını uluslararası pazarda duyurun.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİSİ GELİŞTİRME

Tedarik zinciri yönetimi, paydaş katılımı ve çevre yönetim planı oluşturulmasını içeren bir katılımla sürdürülebilirlik yolculuğunuza başlayın.

Tedarik Zinciri Yönetimi

Uluslararası anlaşmaları, direktif ve yönetmeliklerdeki (CSRD, EU Taxonomy, Green Deal, Paris Agreement etc.) güncel gelişmeleri takip eden ekibimiz ile GERÇEKLİĞİNİZİ RAPORLANDIRIN.

Doğru hazırlanmış bir tedarik zinciri yönetimi ile; üretiminizin aksamadan devam etmesine, müşteri memnuniyetinizin maksimum seviyede olmasına ve pazarda öngörülemeyen talep artışına en etkin şekilde cevap verin.

Paydaş Katılımı

Üretimin, proje aşamasından tamamlanma sürecine kadar paydaş katılımınızı formülize edin. Üretimin oluşan olumlu etkilerini ve yarattığı fırsatları geliştirerek paydaşlarınızın aktif katılımını sağlayın. İç ve dış paydaşlarınızı belirleyin, önceliklendirin ve uygun stratejiyi geliştirin.

Çevre Yönetim Planı

Uygun bir çevre yönetim planı ile doğal kaynakları koruyun, atıklarınızı minimize edin, yasal sözleşme gereksinimlerini karşılayın.

Uzman ekibimiz tarafından hazırlanan eksiksiz Çevre Yönetim Planı ile geleceğe yönelik; üretiminizin kayıplarını azaltarak tasarruf yapın, enerji verimliliğinizi arttırın ve çevre açısından oluşabilecek riskleri kontrol altına alın. Böylece uzun vadede karlılığınızı arttırın.

Sürdürülebilirlik Raporu

Tedarikçileriniz, iç ve dış paydaşlarınız ve çevre yönetim planınıza bağlı olarak uygun bir sürdürülebilirlik stratejisi geliştirin ve bu strateji ışığında, kalkınma hedeflerine bağlı kalarak, sürdürülebilirliğinizi raporlandırın.

Ekibimiz; strateji ve gelecek hedeflerinizi, talebinize bağlı olarak, uluslararası standartlar (GRI Standard) çerçevesinde hazırlamakta ve ihtiyaç duyulduğu taktirde sektörünüze özel Karşılaştırma (Benchmark) raporu hazırlamaktadır.

EKO-İNOVASYON

Doğal kaynakların kullanımında ve üretim prosesinde maksimum verim sağlayacak eko-inovasyon tasarımları ile gelecekte oluşabilecek çevresel problemleri minimum seviyeye indirin. Üretim veriminizin artması ile karlılığınızı, çevresel etkilerinizi azaltarak marka değerinizi arttırın.

Ürettiğiniz sera gazı miktarına eşdeğer sera gazı miktarını hesaplayın ve buna uygun dengeleme yöntemi belirleyerek enerji kaynaklı emisyonlarınızı nötrleyerek Emisyon Ticaret Sistemi’nde yerinizi alın.

Karbon Azaltım Projeleri kapsamında, yenilenebilir enerji sertifikalarınızın alım-satım işlemlerinizi gerçekleştirin.

Üretiminizin çevreye verdiği olası zararları değerlendirin ve konusunda uzman ekibimizden çevresel etkilerinizi en aza indirecek teknoloji tasarımı önerileri alın.

Mevcut akışlarınızı belirleyin ve kirlilik maliyetlerinizi yeni gelir kaynaklarına dönüştürün.

Prosesinizdeki alternatif makine ya da hammaddeler arasında doğru seçimi yapmada, proses çıktılarınızda oluşabilecek değişiklikleri ve hatalı ürün üretimi miktarınızı azaltın.

Ekibimiz bu dizaynı yaparken üretim periyotlarında proses karşılaştırması yapmakta ve Altı Sigma Yaklaşımını kullanmaktadır.

Enerji kullanan bütün proses ve ekipmanlarınızın mevcut durumunu tespit ederek kayıplarınızı minimize edin.

Ekibimiz, müşteri talebine göre; aynı sektörde faaliyet gösteren tesisler ile Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri kullanarak karşılaştırmalı analiz yapmakta ve bunu raporlandırmaktadır.

Hammaddelerinizin gelişen teknoloji, güncel araştırmalar ve yöntemlere entegre ederek alternatif doğa dostu hammaddeye ve sarf malzemelere geçiş yapın.

Üretiminizin çevreye yaydığı kirliliğin (hava, su ve toprak fazlarında) nasıl yayılım gösterdiğini anlayarak doğru arıtma metodunu seçin. Ürün kalitesini arttırmak için yapmayı planladığınız yeni uygulamaların olası etkilerini önceden belirleyerek doğru kararı verin böylece ekstra maliyetlerden kaçının.

Science-Based Targets kapsamında hedeflerinizi belirleyin. Oluşan yeni senaryolara göre maliyet ve risk analizlerini yaparak şirketiniz için doğru seçimleri yapın.

SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARİ STRATEJİLERİ

Gelecek kuşaklara ekonomik, ekolojik ve aynı zamanda sosyal koşulları devam ettirilebilen bir dünya bırakmak için çok önemlidir.

Sürdürülebilir Mimari ve Kentsel Tasarım

Artan nüfus ile birlikte sürdürülebilir yapılar ve kent tasarımları önemli bir konu haline gelmiştir. Sizde, binanız ve lokasyonunuz için sürdürülebilir tasarımlar ile ekosisteme uyumlu bir ortam yaratın.

Çevresel Dizayn ve Planlama

Çevresel tasarım ve planlama, insana uyum için önemli araçlardır. Ekolojik okuryazarlığı yüksek ekibimiz, yapılı çevrelerin tasarımını ve planlamasını geliştirmek için çalışmaktadır. Doğal afetlere karşı kentsel dayanıklılık ve yeşil altyapısı ekolojik ilkelere dayalı tasarım ve planlamanın uygulanması ile, uzun vadeli, bütüncül, çevresel, sosyal ve ekonomik anlamda sürdürülebilir tesis ve yerleşke sahibi olun.

Sürdürülebilir Arazi Kullanım Planı

Değişen çevre ve sosyo-ekonomik koşullar, kaynakların verimli kullanılması ve yönetilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu kaynakların en önemlileri arasında arazi alanları gelmektedir. Sizde, tesisiniz ya da yaşam alanınızdaki araziyi doğru ve en verimli koşullar için tasarlayarak sürdürülebilirliğinizi ve çevresel etkilerinizi minimize edin.

Kirliliği Azaltmak En İyi Çözümdür