Genel

SERA GAZI AZALTIM VE UZAKLAŞTIRMA PROJESİ NEDİR?

Son yıllarda, sera gazı azaltım ve uzaklaştırma konusu küresel ölçekte üzerinde en çok çalışılan konu haline gelmiştir. Dünya üzerinde en çok konuşulan ve sonuçları konusunda kaygı duyulan sera gazı emisyonu nedir?

Sera gazı emisyonları, antropojenik faaliyetlerden kaynaklanmakta ve iklim değişikliği sorunun en büyük kaynağı olduğu bilinmektedir. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak üzere işletmeler; sera gazı emisyonlarını azaltmak ve iklim değişikliğine uyum sağlayabilmek için doğal kaynak kullanımı, üretim prosesi, tedarik zinciri, taşımacılık gibi sera gazı emisyonlarına sebep olan faaliyetlerini düzenlemek adına projeler geliştirmeye başlamıştır. Bu projeler ile işletmeler Net Sıfır Hedefi’ne ulaşmak için adaptasyon ve inovasyon çalışmaları yapmakta ve sürdürülebilirlik çalışmalarında bu projeleri tanıtarak şirketlerini tercih unsuru haline getirmektedir.

Sera gazı emisyonlarının azaltım için projelerin oluşturulabilmesi ve oluşturulan projelerin olası etkilerinin takip edilebilmesi için düzenli olarak sera gazı emisyonlarının hesaplanması gerekmektedir. Düzenli olarak hesaplanan sera gazı emisyonları ile işletme için en uygun koşullardaki azaltım projelerinin oluşturulabilmesi için hayati önem taşımaktadır. Çünkü; işletmeye özgü tasarlanmayan azaltım projeleri şirket için hem maddi hem de zaman olarak kayıp olacaktır. İşletmeye uygun sera gazı azaltım ve uzaklaştırma projelerinin belirlenmesi; işletmenin kullandığı enerji ve doğal kaynakları azaltmada, taşımacılık faaliyetlerinde revizyonlar yapılması ile karlılığın arttırıcı kararlar almasında, karbon yönetimi konusunda risk ve fırsatların ortaya konmasında, sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanmasında, karbon offsetleme ve Emisyon Ticaret Sistemlerine uyum sürecinde katkı sağlamaktadır.

Zero GHG, Sera Gazı Azaltım ve Uzaklaştırma Projelerinde Sizlere Nasıl Destek Sağlıyor?

  1. Sera gazı azaltımı için müşterilerimize verdiğimiz hizmet kapsamında, öncelikli olarak mevcut durumun tespiti için ISO 14064-1 Standardına uygun kuruluş seviyesi karbon ayak izi hesabı yapıyoruz. Bu rapor sayesinde işletmenin mevcut sera gazı emisyon kaynakları ve bu kaynaklardan çıkan emisyon miktarları tespit ediliyor.
  2. Sera gazı emisyon kaynakları, miktarı ve işletmenin istek ve beklentileri doğrultusunda, aynı sektörde faaliyet gösteren rakip firmaları karşılaştırma (benchmarking) yöntemi ile değerlendiriyor, üretim prosesinde yapılabilecek olası adaptasyon çalışmaları için akademik araştırmalar yapıyoruz.
  3. Yapılan araştırma sonuçlarını rapor halinde işletmeye sunuyor, adaptasyon yapabilecekleri noktalar üzerine toplantılar yapıyoruz.
  4. Görüşmeler sonucunda işletmenin karar verdiği alandaki adaptasyon çalışmaları için fizibilite çalışmaları yapılarak proje uygunluğuna karar aşamasına gelmenize yardımcı oluyoruz.
  5. Kararı verilen projenin ISO 14064-2 Standardına uygun olarak hesaplıyor ve raporluyoruz.

Daha detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

 

Çevre Yüksek Mühendisi
İrem DOĞU

Related Posts