Genel

NET SIFIR HEDEFİ NEDİR?

Net Sıfır Hedefi (Net Zero Target), “atmosferdeki sera gazı emisyonlarının miktarını mümkün olduğu kadar sıfıra yakın bir seviyeye indirilmesi” olarak tanımlanmaktadır. Atmosferdeki sera gazı konsantrasyonu arttıkça atmosfer sıcaklığı artmaktadır. Ne yazık ki, bu sıcaklık artışı beraberinde iklim değişikliğini getirmektedir. İklim değişikliğinin kötü etkilerini önlemek ve gezegenimizin yaşanabilir halini korumak amacıyla ülkeler arasında Paris Anlaşması imzalanarak sıcaklık artışının 1.5⁰C geçmemesi gerektiği kararına varılmıştır. Paris Anlaşması’nda alınan kararlara bağlı olarak ülkelerin, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarının %45 oranında azaltması, 2050 yılına kadar ise NET SIFIR HEDEFİNE ulaşması gerekmektedir.

Net sıfır nasıl elde edilebilir?

Net Sıfır Hedefine ulaşmak her ne kadar zor gibi görülse de sera gazı kaynaklarımızı düzgün tespit edip sürdürülebilir yöntem ve teknolojilere geçiş yaparak hedefe ulaşmamız mümkün olacaktır. Örneğin, enerji sektörü, atmosferdeki toplam sera gazı emisyonlarının yaklaşık olarak dörtte üçünün kaynağıdır. Sera gazı emisyonlarına sebep olan kömür, doğalgaz gibi fosil yakıtlarda enerji üretmek yerine rüzgar, güneş, su gibi sera gazı salınımı olmayan yenilenebilir kaynaklardan enerji üretmek Net Sıfır Hedefi’ne yaklaşmakta en önemli adımlardan biri olabilir.

Günümüzde, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler Net Sıfır Hedefi’ne ulaşmak için uluslararası sözleşmeleri imzalamakta ve bu sözleşmeler kapsamında verdikleri taahhütlere uyum için sera gazı emisyonlarını sıfıra indirecek çalışmalar yapmaktadırlar. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’ne (IPCC) göre, Paris Anlaşması’nın sıcaklık hedeflerini karşılamak için dünyanın gelecek yüzyılın ikinci yarısında Net Sıfır Sera Gazı Emisyonuna ulaşması gerekmektedir. Küresel düzeyde net sıfır emisyon elde etmek, antropojenik (insan kaynaklı) sera gazı emisyonlarının hedeflenen belirli bir zaman diliminde uzaklaştırılmasını gerektirir. Net sıfır emisyon elde etmek için fosil yakıtlardan kaynaklanan emisyonlar mümkün olduğunca sıfıra yakın azaltılmalı ve kalan emisyonları dengelemek için karbon giderimi yapan, doğrudan karbon yakalama ve depolama teknikleri gibi teknolojiler araştırılmalıdır.  Net Sıfır Emisyon Hedefi belirlemek, ekonomi, toplum ve sanayi genelinde ihtiyaç duyulan dönüşümsel değişikliği yaratmayı hedeflemektedir. En büyük sera gazı emisyon kaynağı olan Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Avrupa Birliği Üye Ülkeleri dahil olmak üzere 70’ten fazla ülke Net Sıfır Hedefi belirlemiş durumdadır. Bu ülkelerin sebep olduğu sera gazı emisyonları küresel ölçekte atmosferdeki sera gazı emisyonlarının yaklaşık %76’sını temsil etmekte olup bu ülkelerin Net Sıfır Hedefi’ne ulaşmaları veya hedeflerine yaklaşmaları halinde iklim değişikliğindeki ilerlemenin büyük ölçüde engelleneceğini düşünülmektedir.

Son yıllarda, devletlerin yanı sıra, sanayi kuruluşları da sürdürülebilirlik raporları yayınlayarak Net Sıfır Hedeflerini paydaşlarına duyurmaya başlamıştır. Net Sıfır Hedefi belirlenmesi işi, teknik bilgi ve güncel gelişmeler ile harmanlanarak işletmeye özgü hazırlanması gereken önemli bir iştir. Zero GHG olarak, size sürdürülebilirlik yolculuğunuzda teknik destek sağlayarak, işletmeniz için en uygun Net Sıfır Hedefi’ni belirlemenizde yardımcı oluyoruz.

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Çevre Yüksek Mühendisi

İrem DOĞU